Siedziba

Stosownie do naszych zainteresowań i profilu działania firmy na jej siedzibę wybraliśmy zabytkowy obiekt będący częścią dawnego klasztoru w centrum wrocławskiego Starego Miasta.

Gotycki klasztor augustianów-eremitów wraz z kościołem klasztornym (obecny kościół pw. św. św. Stanisława, Doroty i Wacława) po 1530 r. został przejęty przez zakon franciszkanów i częściowo przebudowany w okresie baroku.

Po kasacji zakonu w 1810 r. zabudowania klasztorne pełniły funkcję więzienia, a po jego przeniesieniu w 1852 r. do nowego budynku przy ul. Podwale popadły w ruinę. W końcu XIX w. zadecydowano o wyburzeniu większości założenia klasztornego (na ich miejscu powstał obecny hotel Monopol).

Ocalałe skrzydło południowe z zachowanymi gotyckimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi pełniło przez następne sto lat różne funkcje, by obecnie – po pieczołowitej renowacji – stać się obiektem biurowym.