Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a

Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a

Inwestor:

ZWIĄZEK GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, UL. TWARDA 6, 00-950 WARSZAWA


Realizacja:

05.07.2011 – 10.11.2011

Charakterystyka obiektu - historia

Budynek łaźni rytualnej - mykwy ul. Włodkowica 5, wpisany do rejestru zabytków Wrocławia.


Zakres prac

Odbudowa zabytkowego zespołu łaźni rytualnych przy Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, ul. Włodkowica 5a Wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu.