Start » Galeria Realizacji » Kamienice, zespoły staromiejskie i świeckie obiekty zabytkowe » Technikum Leśne w Miliczu

Technikum Leśne w Miliczu

Inwestor:

TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU, UL. KASZTELAŃSKA 1, 56-300 MILICZ


Realizacja:

04.07.2014-15.12.2014

Charakterystyka obiektu - historia

Klasycystyczny pałac, wybudowany na zlecenie Joachima Karola Maltzana, powstał w latach 90. XVIII wieku według projektu Karola Geisslera. Kompleks budynków zespołu pałacowego zaadaptowany na potrzeby Technikum Leśnego działa jako szkoła od 1 września 1963 roku.


Zakres prac

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Miliczu