Start » Galeria Realizacji » Zamki i pałace » Twierdza w Srebrnej Górze

Twierdza w Srebrnej Górze

Inwestor:

FORTECZNY PARK KULTUROWY SP. Z.O.O. UL. LETNIA 10, 57-215 SREBRNA GÓRA


Realizacja:

W REALIZACJI

Charakterystyka obiektu - historia

Największa Górska Twierdza w Europie składająca się z sześciu fortów. Twierdzę Srebrnogórską zbudowano w XVIII w. według projektu włoskiego inżyniera Ludwika Wilhelma Regelera, zmodyfikowanego przez samego króla Fryderyka Wielkiego, w celu ochrony zdobytego przez Prusy (w 1740 r.) Śląska.Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz odbudowa sklepienia kondygnacji piwnicznej Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra.


Zakres prac