Start » Galeria Realizacji » Kościoły, kaplice, zespoły poklasztorne » Zabytkowy Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach

Zabytkowy Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach

Inwestor:

MIASTO JELENIA GÓRA, PL. RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GÓRA


Realizacja:

12.08.2010 – 12.08.2013

Charakterystyka obiektu - historia

Zespół pocysterski w Jeleniej Górze Cieplicach składający się z budynku dawnego klasztoru kościoła p.w. Jana Chrzciciela oraz wolno stojącej dzwonnicy. Klasztor Clarus Fons w Cieplicach został założony w 1261 r. Jego powstanie związane jest z odkryciem leczniczych właściwości ciepłych źródeł. Fundacja klasztoru miała być realizacją testamentu zmarłej żony księcia Bolesława II Rogatka, zwanego Łysym.


Zakres prac

Obiekt zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze i uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach prac remontowych wykonano: - remont elewacji wieży dzwonnicy zlokalizowanej w części wschodniej zespołu - remont elewacji Kościoła Jana Chrzciciela przylegającego do Klasztoru – kompleksowy remont budynku dawnego klasztoru wraz z wykonaniem wszystkich instalacji niezbędnych do funkcjonowania w tym obiekcie Muzeum Przyrodniczego – pełne zagospodarowanie terenów wokół obiektów.