Zakres działalności

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowych konserwacjach obiektów i zespołów zabytkowych. Przywracamy dawny blask historycznym i zniszczonym budowlom; wprowadzamy nowoczesne rozwiązania i standardy w strukturę zabytku; w maksymalnym możliwym stopniu zachowujemy oryginał; konserwujemy detale architektoniczne i dzieła sztuki. Realizujemy nowo wznoszone obiekty użyteczności publicznej, mieszkaniowe i przemysłowe. Zatrudniamy specjalistów ze wszystkich branż budowlanych, konserwatorskich i inżynierskich. Stosujemy nowoczesne materiały i technologie a także tradycyjne techniki konserwatorskie. Współpracujemy z najlepszymi pracowniami projektowymi, zespołami badawczymi i konserwatorskimi. Doświadczenie realizacyjne zdobywaliśmy w kraju i za granicą na ponad stu kompleksowo zrealizowanych inwestycjach. Oferujemy wykonanie obiektów pod klucz, generalne wykonawstwo, projektowanie, badania i programy konserwatorskie oraz doradztwo techniczne. Prowadzimy również działalność deweloperską.